ОБЩИ УСЛОВИЯ

Използвайки този уебсайт (website) вие приемате тези условия. 
Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Dostavki.co.uk (с търговско име dostavki.co.uk) (“уебсайта”) вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

DOSTAVKI.CO.UK приемa за транспортиране само добре и подходящо опаковани пратки и стоки.
Ако пратката Ви няма подходяща и съобразена със съдържанието опаковка, си запазваме правото да откажем транспортна услуга.
DOSTAVKI.CO.UK ще направи всичко възможно да осигури качествено опаковане за Вашата пратка, ако то не е налице при приемане на пратката срещу допълнително заплащане.

Всички последици от неправилното опаковане на пратки и стоки са единствено за сметка на клиента! Aко клиентът не изиска застраховане и не обяви стойност на пратката за доставка до адрес в страната с услуга на Спиди, последиците са за клиента.

DOSTAVKI.CO.UK не носи отговорност за изгубени пратки по вина на пощите и куриерите, които доставят пратките до склада в Лондон и Германия.
DOSTAVKI.CO.UK не носи отговорност за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането на артикулите, ако повредите се дължат на свойствата на самия артикул или на непреодолима сила.
DOSTAVKI.CO.UK не носи отговорност за непристигнали пратки на адреса в Англия и Германия.
Клиентите имат задължението да контактуват с продавачите и изпращачите на пратките, като трябва сами да изискват от тях информация за непристигнали пратки на нашия адрес.

Потребителят е длъжен да води кореспонденция, да изисква разследване от продавачи или онлайн магазини/сайтове за непристигнали пратки на адреса на Dostavki.co.uk.

Доставчикът не отговаря  за забавяне на доставката предизвикана поради технически или други проблеми независещи от него самият. Записаните дати на тръгване и пристигане на стоките от Англия и Германия към България търпят промени по всяко едно време.


       ЗАБРАНЕНИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА