В тази секция сме поместили всички пратки с неясни получатели.
Повечето от тези пратки са без име на получател или с непълен адрес, а понякога и двете.
Ако има ваша пратка измежду тези, които виждате се свържете с нас, за да разберете каква е процедурата и каква информация ни е нужна.

Ако имате забавяне на пратката е възможно тя да е останала в централен склад София, като не разпределена, защото е с непълни данни- без DCU/задължително вписвайте/.