Считано от 02.03.2019 всички наши клиенти ще получават информация за пристигналите си пратки на своят e-mail адрес. Тази информация ще бъде под формата на снимки за всички  пристигнали пратки в Англия и Германия. В тази връзка регистрирането на пратки от страна на клиентите се деактивира.
Тази промяна ще улесни Вашата работа на сайта ни и ще Ви помогне да получавате по-подробна информация за пристигнали пратки.